Beth yw Lefelau Byw?

Cynllun Partneriaeth Tirlun a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL) yw Partneriaeth Tirlun Lefelau Byw (PTLB), sydd wedi dod ynghyd i wireddu rhaglen waith i hyrwyddo ac ailgysylltu pobl a chymunedau i'w tirlun a darparu dyfodol cynaliadwy i'r ardal hanesyddol ac unigryw hon.

O fewn y wefan yma, gallwch ddarganfod sut bydd ein partneriaid yn gweithio gyda'i gilydd a gyda'r gymuned am dros dair blynedd a hanner (o ddechrau 2018), a sut y gallwch gymryd rhan mewn un o'r prosiectau cyffrous sy'n digwydd o fewn y dirwedd ac o’i amgylch.

Gwyliwch ein ffilm am dirlun anhygoel Gwastadeddau Gwent a’r gwaith cyffrous y bydd Lefelau Byw yn ei gyflawni.Digwyddiadau


 

Gwybodaeth ddiweddaraf


Ein partneriaid