Sut i gofnodi’r hyn a welsoch

Beth ddylech chi gofnodi?

Dylai cofnod biolegol sylfaenol gynnwys y pedwar pwynt canlynol:

  • Pwy (enw a manylion cyswllt y person a’i gwelodd)

  • Beth (beth a welwyd - defnyddiwch yr enw gwyddonol os yn bosibl)

  • Lle (lle y gwelwyd - bod mor fanwl â phosib, mae cyfeirnod grid neu ledred/hydred yn ddelfrydol)

  • Pryd (y dyddiad y gwelwyd)

Mae gwybodaeth ychwanegol megis y niferoedd a welwyd, cyfnod y cylch bywyd, dull samplu a chynefin yn ychwanegu gwerth at gofnod biolegol.

 

Defnyddio SEWBReCORD

  • Ewch i www.sewbrecord.org.uk a chreu cyfrif newydd. Cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion, gan gynnwys cyfeiriad e-bost dilys fel bo modd cysylltu â chi os oes cwestiynau yn codi am yr hyn a welsoch.

  • Ar ôl mewngofnodi, cewch eich arwain i'r dudalen gartref, sy'n dangos cofnodion diweddar. O'r bar dewislenni ar dop y dudalen, dewiswch "Record" ac yna dewis un o'r tri opsiwn, yn dibynnu ar y nifer o gofnodion yr hoffech eu cyflwyno.

  • Cwblhewch y ffurflen gofnodi, gan lenwi cymaint ag sy'n bosibl.

  • Ar gyfer un record yn unig, dewiswch “Enter a Casual Record”.