Rhaglen 3 Dysgu a Chymryd Rhan

Nod y saith prosiect yn y rhaglen hon yw darparu cyfleoedd i gysylltu â'r tirlun yn ogystal â darparu sgiliau a hyfforddiant mewn amryw o bynciau sy'n gysylltiedig â threftadaeth ac arferion rheoli unigryw Gwastadeddau Gwent.

Bydd y prosiectau'n creu helaeth o gyfleoedd gwirfoddol sy'n cynnwys hanes, archeoleg, twristiaeth, cadwraeth a gwaith celf a bydd digon o gyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n ysbrydoli. Ewch i dudalennau'r prosiect i ddarganfod sut y gallech gymryd rhan...

Porwch ein prosiectau am ragor o wybodaeth.