Rhaglen 2 – Deall a Gwerthfawrogi

Nod y deg prosiect o fewn y rhaglen benodol yma yw ei gwneud hi'n haws i ystod eang o bobl allu ymweld a mwynhau hanes a threftadaeth ddiddorol Gwastadeddau Gwent, gan wella delwedd gyffredinol y Gwastadeddau fel cyrchfan i ymweld a mwynhau.

Bydd y prosiectau'n helpu i ddathlu'r hyn sy'n unigryw ac yn arbennig am y Gwastadeddau trwy fuddsoddiadau mewn seilwaith ymwelwyr newydd i gyfoethogi mannau arbennig, mynedfeydd a llwybrau cerdded a beicio nodedig ar draws y Gwastadeddau. Cymerwch olwg ar y prosiectau isod i gael gwybod mwy am yr hyn rydym yn ei wneud i helpu pobl i gael mynediad, i werthfawrogi ac i fwynhau'r tirlun arbennig iawn yma.

Porwch ein prosiectau am ragor o wybodaeth.