Rhaglen 1 Gwarchod ac Adnewyddu

Gwarchod, diogelu a chyfoethogi treftadaeth naturiol Gwastadeddau Gwent yw nod y saith prosiect yn y rhaglen hon - gan gynnwys nodweddion y dirwedd hanesyddol, bywyd gwyllt a system draenio hynafol.

Byddant hefyd yn helpu i ddatblygu gwerthfawrogiad a dealltwriaeth o'r dirwedd arbennig, bioamrywiaeth, trefn reoli a threftadaeth y Gwastadeddau ar gyfer ystod eang o gynulleidfaoedd lleol a bydd nifer o gyfleoedd gwirfoddoli.

Mae'r rhaglen hon yn rhoi cyfle i fynd i'r afael ag anghenion hanfodol bioamrywiaeth a thirwedd yr ardal yn ogystal â gwneud cyfraniad sylweddol i daclo problemau ymddygiad anghymdeithasol allweddol sy'n effeithio’r Gwastadeddau, gan gynnwys tipio anghyfreithlon.

Porwch ein prosiectau am ragor o wybodaeth.