Brwydr y gardwenynen fain

Fel rhan o'n rhaglen ymwybyddiaeth Peillio’r Lefelau, fe wnaethom gydweithio â'r artist Tom Maloney a phum ysgol yng Nghasnewydd. Cymerodd y disgyblion ran mewn cyfres o heriau fideo am wenyn, gwnaethant dai i wenyn unig i hybu poblogaethau lleol a chymryd rhan mewn gweithdai ysgrifennu creadigol.

Yn ogystal â hyn, cyflwynodd y Swyddog Ymgysylltu Cymunedol Lefelau Byw, Gavin Jones, dair sesiwn Brwydr y gardwenynen fain gydag ysgol gynradd Gaer, ysgol gynradd Glasllwch ac ysgol gynradd Parc Tredegar. Mae Brwydr y gardwenynen fain yn gêm ryngweithiol sy’n cynnwys proses clyweliad grŵp trwy ‘Bees Got Talent’ a ‘The‘ B ’Factor’ (gydag athrawon yn gweithredu fel beirniaid!). Dilynir hyn gan y plant yn gwisgo i fyny fel gwenyn ac yn cymryd rhan mewn cwrs rhwystrau sy’n efelychu ‘brwydr’ beunyddiol y gwenyn o deithio o flodyn i flodyn. Mae hyn yn eu helpu i ddeall y broses beillio a gwaith nythfa. Ar ddiwedd y gêm maen nhw'n ysgrifennu addewidion personol yn nodi sut maen nhw'n bwriadu helpu gwenyn i ffynnu yn y dyfodol.

Mae arddangosfa o'r hyn a ddysgon nhw yn ystod y prosiect hwn bellach i fyny yn theatr Riverfront yng Nghasnewydd ar gyfer gwyliau'r haf, felly mae croeso i chi alw heibio a gweld beth maen nhw wedi bod yn ei wneud!