Cydlynydd Gwirfoddoli y Lefelau Byw

Cyflog: £21,754 - £23,932 yn dibynnu ar brofiad, pro-rata

Closing date: Thursday 25th April 2019

Job ref: Cydlynydd Gwirfoddoli y Lefelau Byw

Mae Ymddiriedolaeth Natur Gwent am recriwtio Cydlynydd Gwirfoddoli i weithio 4 diwrnod yr wythnos ar gytundeb tymor penodol o 2 flynedd, fel rhan o Gynllun Partneriaeth y Lefelau Byw (dan arweiniad yr RSPB) ar Wastadeddau Gwent, sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Bydd deiliad y swydd yn allweddol i gyflawni'r canlyniadau disgwyliedig ar gyfer gwirfoddoli sy'n rhan o Gynllun y Lefelau Byw, gan gynnwys sicrhau rheoli effeithlon data gwirfoddolwyr a chyfathrebu â hwy. Ond, os ydych chi'n chwilio am rôl sy'n eistedd tu ôl i ddesg drwy'r dydd, yna nid dyma'r swydd i chi! Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn chwilio am swydd sy'n llawn mynd ac sy'n wahanol o ddydd i ddydd, yn recriwtio a gweithio'n agos gyda gwirfoddolwyr i'w hysbrydoli am y digwyddiadau a'r gweithgareddau gwych sy'n digwydd ar draws Gwastadeddau Gwent fel rhan o Gynllun y Lefelau Byw.

Mae manylion llawn a phecyn cais ar gael ar ein gwefan www.gwentwildlife.org