Rheolwr Rhaglen Lefelau Byw (cytundeb un flwyddyn am gyfnod mamolaeth)

Cyflog: £39,507 - £31,966 yn dibynnu ar brofiad, pro rata

Dyddiau cau: 13eg Mai 2019

Cyfeirnod y swydd: Rheolwr Rhaglen Lefelau Byw (cytundeb un flwyddyn am gyfnod mamolaeth)

Mae RSPB Cymru yn dymuno recriwtio Rheolwr Rhaglen (cyfnod mamolaeth), i arwain Cynllun Partneriaeth y Lefelau Byw (dan arweiniad yr RSPB) ar Wastadeddau Gwent, a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.