Yn galw artistiaid a cherflunwyr brwd!

Ydych chi'n artist brwd yn chwilio am gyfle gwirioneddol gyffrous i weithio gyda phobl ifanc a chymunedau Gwastadeddau Gwent i greu gwaith celf i helpu dehongli a deall y tirlun unigryw? Os felly, dyma gyfle i chi gynnig i fod yn artist preswyl Awyr Eang i ni. Am ragor o fanylion am y cyfleoedd ac i gofrestru'ch diddordeb mewn cynnig, ewch i'r hysbysiad ar GwerthwchiGymru yma. I gael gwybodaeth am y comisiwn, cysylltwch â Gavin.Jones@rspb.org.uk.

Rydym hefyd yn chwilio am gerflunydd i gyflwyno model cerfwedd efydd yn dehongli tirlun y Gwastadeddau yng Nghanolfan Ymwelwyr ac Addysg Amgylcheddol Gwlyptiroedd Casnewydd. Bydd y model yn helpu ymwelwyr i ddeall y system rheoli dŵr cymhleth yng Ngwastadeddau Gwent. Am ragor o fanylion, cliciwch yma, neu cysylltwch â Helen.Gottschalk@rspb.org.uk.