Mae tîm y Lefelau Byw yn tyfu!

 

Ar ôl dwy flynedd o waith paratoi gan dîm y Lefelau Byw sy'n cynnwys Alison Boyes, Rheolwr Rhaglen, Gavin Jones, Swyddog Ymgysylltu â Chymuned a Sian Hawkins, Swyddog Cyllid a Gweinyddu, gan weithio ochr yn ochr â staff o’r 12 sefydliad partneriaeth, rydym yn falch o gyhoeddi bod dau aelod newydd o staff bellach wedi ymuno â'r tîm! Bydd Chris Harris, Swyddog Mynediad a Dehongli yn darparu amrywiaeth o brosiectau mynediad a dehongli fel rhan o'n thema 'Deall a Gwerthfawrogi' er mwyn gwella profiad ymwelwyr yng Ngwastadeddau Gwent a chynyddu’r Gwastadeddau fel cyrchfan i ymweld a mwynhau. Mae Mark Stokes, Swyddog Treftadaeth Naturiol hefyd wedi ymuno â'r tîm. Bydd Mark yn gweithio i gyflwyno rhaglen ar raddfa fawr o waith adnewyddu cynefinoedd, gan gynnwys adnewyddu ffosydd maes a pherllannau, cynyddu cynefinoedd dolydd a pheillio a gwella ac adnewyddu nodweddion eraill o rwydwaith SoDdGA Gwastadeddau Gwent fel rhan o'n thema 'Gwarchod ac Adnewyddu'.

Photo 24-05-2018, 13 40 00.jpg