Dechrau ar waith twrio i ddarganfod tirluniau hanesyddol o Wastadeddau Gwent!

Dechrau ar waith twrio i ddarganfod tirluniau hanesyddol o Wastadeddau Gwent!

Mae ein prosiect gwirfoddoli wedi dechrau gyda chyfarfod agoriadol ar Chwefror 13eg gyda chymaint â 24 o wirfoddolwyr brwd o bob cwr o’r Gwastadeddau wedi mynychu! Gobaith y gwirfoddolwyr, o dan oruchwyliaeth broffesiynol, yw twrio mewn i gofnodion, mapiau Comisiynwyr Carthffosydd Sir Fynwy a chofnodion llys i archwilio datblygiad tirwedd y Gwastadeddau dros y 200 mlynedd diwethaf.