Back to All Events

Ding Dong - rhowch gynnig ar ganu clychau!

Ydych chi erioed wedi meddwl tybed beth sy’n digwydd yn nhŵr y gloch?

Dewch draw i Eglwys y Santes Fair yn Nhrefonnen i gael gwybod! Ymunwch â ni am flas ar ganu clychau, cymryd rhan mewn arddangosiadau a sgyrsiau, a rhowch gynnig ar ganu cloch eich hun!

Eglwys Santes Fair, Trefonnen

AM DDIM - RHAID ARCHEBU LLE

crop3.jpg