Back to All Events

Golygfeydd o’r Gwastadeddau

Trwy welyau cyrs Gwlyptiroedd Casnewydd, mae ein taith 5 milltir yn cynnwys Goleudy Dwyrain Wysg, Eglwys y Santes Fair yn Nhrefonnen a Dociau Casnewydd cyn i ni ddringo Pont Gludo Casnewydd (os yw’r tywydd yn caniatáu) ar gyfer golygfeydd ysblennydd o’r Wysg, Casnewydd a’r Gwastadeddau.

RSPB Gwlyptiroedd Casnewydd (£3 parcio)

AM DDIM RHAID ARCHEBU LLE

IMG_0644.JPG
Later Event: 24 August
Taith Ystlumod a Gwyfynod