Back to All Events

BioBlitz ar y Gors!

Digwyddiad i'r teulu. Ochr yn ochr ag arbenigwyr byddwn yn nodi cymaint o rywogaethau o blanhigion, coed, trychfilod, mamaliaid ac adar sydd ar y gors. Gwisgwch lewys hir a throwsus. Fe fydd lluniaeth yn y ganolfan. Parciwch ym mhentref Magwyr os yn bosibl.

Man cwrdd: Gwarchodfa Natur Cors Magwyr

info@gwentwildlife.org

Pris: £2 y plenty – SESIWN ALW-HEIBIO

Magor Marsh pond 2016.jpg