Back to All Events

Gwastadeddau Gwent o'r awyr

Trwy welyau cyrs Gwlyptiroedd Casnewydd, mae'r daith 5 milltir hon yn mynd heibio i Oleudy Dwyrain yr Wysg, Eglwys y Santes Fair yn Nhrefonnen a Dociau Casnewydd, gan ddod i ben gyda golygfa oddi fri o'r tirlun unigryw hwn o Bont Gludo Casnewydd (os yw'r tywydd yn caniatáu!).

Man cwrdd: Gwlyptiroedd Casnewydd, Heol Orllewqinol yr As, Yr As, Casnewydd NP18 2BZ

Pris: £5.00 – RHAID ARCHEBU LLE

newport transporter.jpg