Back to All Events

Nodweddion draenio hanesyddol ar Wastadeddau Gwent

Ymunwch â Richard Bakere o Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent i ddysgu paham nad yw’r  Gwastadeddau o dan ddŵr yn barhaol. Bydd rhan o’r cwrs yn cael ei gynnal y tu fas felly dewch â dillad ac esgidiau addas, gan gynnwys menig ac esgidiau diogelwch os oes rhai yn eich meddiant.

Man cwrdd: Gwarchodfa Natur Cors Magwyr

RHAID ARCHEBU LLEAccess and Bridges Rushwall COMP.jpg