Back to All Events

Darganfyddiadau archeolegol yn Llanbedr Gwynllŵg ac Y Redwig

Ymunwch â ni am noson ddiddorol arall yng nghwmni'r Athro Martin Bell o Brifysgol Reading wrth iddo ddangos sut y gall tystiolaeth archeolegol greu darlun  cyfoethog o fywyd pobol yn y gorffennol ac amgylcheddau newidiol ar Wastadeddau Aber yr Hafren. Archebu lle yn hanfodol drwy ein gwefan. Nodwch: Fe fydd hon yn sgwrs debyg i’r un ar 19eg Mawrth

Man cwrdd: Neuadd Bentref Llanbedr Gwynllŵg, Llanbedr Gwynllŵg  CF3 2TR

Pris: AM DDIM – RHAID ARCHEBU LLE

IMG_2833.JPG