Back to All Events

Darganfyddiadau archeolegol yn Allteuryn, Trefonnen ac Y Redwig

Ymunwch â ni am noson ddiddorol wrth i'r Athro Martin Bell o Brifysgol Reading ddangos sut y gall tystiolaeth archeolegol greu darlun cyfoethog o fywyd pobol yn y gorffennol ac amgylcheddau newidiol ar Wastadeddau Aber yr Hafren.

Man cwrdd: Neuadd Bentref Trefonnen, Trefonnen, Casnewydd NP18 2DD

Pris: AM DDIM – RHAID ARCHEBU LLE: https://tinyurl.com/y8ex326x

Archeaologists Goldcliff 2016.JPG