Back to All Events

Ailafael yn y Dirwedd Hanesyddol


Yn dilyn sawl mis o astudio hen lawysgrifau a mapiau, mae gwirfoddolwyr ymchwil hanes Lefelau Byw eisiau rhannu’r hyn maen nhw wedi’i ddarganfod gyda chi!

Yn cael eu hadabod fel RATS, maent yn cynnal cyfres o sgyrsiau byr yn Archifau Morgannwg ar y thema o ‘ailafael yn nhirwedd hanesyddol Gwastadeddau Gwent’.

Archifau Morgannwg, Caerdydd

AM DDIM