Back to All Events

Datgloi Hanes ac Archeoleg Gwastadeddau Gwent

  • Gwlyptiroedd Casnewydd Ffordd West Nash Casnewydd NP18 2BZ (map)

Bychod Oes y Cerrig, Rhufeiniaid yn codi twrw a mynachod oriog... Darganfod sut y crëwyd Gwastadeddau Gwent, cwrdd â'r bobl a helpodd i lunio'r tirlun unigryw yma, dysgu ambell air o eirfa ‘Levels Lingo’ a mynd i'r afael â rhai o'r arteffactau a dynnwyd o fwd Hafren. Gallwch gwrdd â llawer o'r gwahanol grwpiau hanes a threftadaeth ar draws Gwastadeddau Gwent a dysgu am eu gwaith ymchwil a gwerthfawr, sy'n parhau i gadw hanes lleol yn fyw. Bydd gweithgareddau ar gyfer pob aelod o’r teulu, gydag arddangosiadau, teithiau tywys, sgyrsiau, arddangosfeydd, a gallwch ddarganfod sut i gymryd rhan mewn llawer o'r prosiectau sy'n cael eu cyflwyno gan y rhaglen Lefelau Byw. Mae’r digwyddiad yma yn rhan o fis Drysau Agored CADW.


Pris: AM DDIM - Sylwer fod costau parcio yn y lleoliad yma

Cysylltu ag archebu:
Gavin Jones
Gavin.Jones@rspb.org.uk