Back to All Events

Casnewydd Cudd: Y Gwastadeddau a thu hwnt

  • Neuadd Bentref Porthsgiwed (map)

Ymunwch â'r hanesydd Andrew Hemmings ar y Gwastadeddau yn y neuadd bentref hanesyddol yma sydd wedi ei ddyddio cyn y rhyfel. Bydd Andrew yn ein tywys yn ôl i orffennol Casnewydd, yn mynd o dan wyneb y ddinas i ddatgelu ffeithiau cudd na wyddai’r bobl leol hyd yn oed amdanynt ac yn adrodd straeon am y boneddigion a'r arwyr rhyfel o Wastadeddau Casnewydd a thu hwnt. Bydd ei sgwrs â darluniau yn canolbwyntio ar y penodau yn ei lyfr 'Secret Newport’ sy'n trafod Gwastadeddau Casnewydd ac Arwyr Casnewydd, ac yn addo i fod yn noson addysgiadol a difyr!


Pris: Am ddim

Cysylltu ag archebu:
Gavin Jones
Gavin.Jones@rspb.org.uk

Later Event: July 21
Bioblitz ar y Gwlyptiroedd!