Back to All Events

BioBlitz 30 Diwrnod!

  • Cors Magwyr Magwyr, NP26 3DD (map)

Cyfle i ddysgu am y planhigion a'r anifeiliaid sydd i’w gweld yn yr hyfryd Cors Magwyr a gyda chymorth arbenigwyr, ymunwch â ni i gofnodi’r amrywiaeth eang o blanhigion ac anifeiliaid sydd wedi cartrefu at y warchodfa arbennig yma. Bydd hwyl y prynhawn yn cynnwys gwylio adar, trochi mewn pwll a hela trychfilod a llawer, llawer mwy.


Pris: Plant £2 Oedolion AM DDIM

Cysylltu ag archebu:
Kathy Barclay
magormarsh@gwentwildlife.org

Later Event: July 10
Y Gwastadeddau a thu hwnt