Back to All Events

Ffrwydro’r Wawr dros y Gwastadeddau

  • Gwlyptiroedd Casnewydd Casnewydd NP18 2BZ (map)

Ydych chi erioed wedi gofyn y cwestiwn, beth sy'n digwydd i'r miloedd o’r drudwennod sy'n clwydo yn y corslwyni yn y Gwlyptiroedd yn dilyn eu murmur dramatig wrth iddi nosi? Wel, dyma eich cyfle i chi ddod o hyd i ateb  - ond mae'n rhaid i chi godi’n gynnar hefyd er mwyn gwylio’r olygfa sydd yr un mor ddramatig wrth i’r drudwennod godi i'r awyr cyn hedfan i ffwrdd am y dydd.


Pris: £8.00 / aelod RSPB £6.40 Archebu yn Hanfodol

Cysylltwch ag archebu:
newport-wetlands@rspb.org.uk
01633 636363