Back to All Events

Dathlu Perllannau

Dathlu Perllannau Mae Gwastadeddau Gwent wedi cael eu rheoli ers miloedd o flynyddoedd ac, o ganlyniad, mae gennym dreftadaeth naturiol unigryw yn cynnwys hanes perllannau o goed afalau, gerllyg a ffrwythau eraill. Felly dewch draw i ddathlu ein Gwastadeddau Gwent gwych yn y Diwrnod o Hwyl hwn ar Gors Magwyr. Cewch fwynhau rhwydo’r pwll, chwilota am chwilod, teithiau tywys, crefftau am ddim, bywyd gwyllt, arddangosiadau seidr, stondinau treftadaeth a llawer mwy. Diwrnod i’r brenin i’r teulu i gyd!


Pris: Plant £2 Oedolion AM DDIM

Cysylltu ag archebu:
Kathy Barclay
magormarsh@gwentwildlife.org