Apr
25
10:30 AM10:30

Gwastadeddau Gwent o'r awyr

Trwy welyau cyrs Gwlyptiroedd Casnewydd, mae'r daith 5 milltir hon yn mynd heibio i Oleudy Dwyrain yr Wysg, Eglwys y Santes Fair yn Nhrefonnen a Dociau Casnewydd, gan ddod i ben gyda golygfa oddi fri o'r tirlun unigryw hwn o Bont Gludo Casnewydd (os yw'r tywydd yn caniatáu!).

Man cwrdd: Gwlyptiroedd Casnewydd, Heol Orllewqinol yr As, Yr As, Casnewydd NP18 2BZ

Pris: £5.00 – RHAID ARCHEBU LLE

newport transporter.jpg
View Event →
Apr
29
12:30 PM12:30

Peidio colli’ch ffordd: Sut i ddarllen map

Ymunwch â Richard Bakere o Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent i ddysgu mwy am sut i wneud y defnydd gorau o fapiau a dysgu sgiliau llywio newydd. Nod y cwrs yw magu hyder pobl yn eu sgiliau llywio a'u hannog i fwynhau llefydd newydd yn yr awyr agored.

Man cwrdd: Gwarchodfa Natur Cors Magwyr, Canolfan Derek Upton, Whitewall, Casnewydd NP26 3DD

Pris: Ewch i’r wefan – rhaid archebu lle

people summer.jpg
View Event →
May
8
7:00 AM07:00

Taith Gerdded Côr y Bore Bach yng Nghors Magor

Ymunwch â Andy Karran o Ymddiriedolaethau Natur Gwent ar gyfer taith gerdded foreol i wrando ar gôr y bore bach yng ngwarchodfa natur brydferth Cors Magor. Byddwn yn gorffen gyda phaned o de a chacenni cri yn ôl yn y Ganolfan!

Cyfarfod yn: Gwarchodfa Natur Cors Magor, Canolfan Derek Upton, Whitewall, Casnewydd, NP26 3DD

Cost: £8 i’r rhai sydd ddim yn aelodau o Ymddiriedolaethau Natur Gwent, £6 i aelodaudawn at Magor Marsh.jpg
View Event →
May
17
10:00 PM22:00

BioBlitz yn y Castell!

Ymunwch â ni i chwilio am, a chofnodi, bywyd gwyllt Castell a Pharc Gwledig Cil-y-coed. Bydd naturiaethwyr profiadol ac adnoddau priodol wrth law i'ch helpu chi, ac fe fydd cyfle i chi ddysgu sut i ddefnyddio apps a gwefannau i droi'r hyn rydych yn ei weld i mewn i gofnodion.

Man cwrdd: Castell Cil-y-coed, Ffordd yr Eglwys, Cil-y-coed, Cas-gwent NP26 4HU

Pris: AM DDIM - SESIWN ALW-HEIBIO

Caldicot Castle crop.jpg
View Event →
May
18
10:00 AM10:00

Sut i gynnal arolwg am ddyfrgwn

Ymunwch â Lowri Watkins, Swyddog Prosiect Cadwraeth Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent, ar gwrs ymarferol a gynlluniwyd i gynnig y sgiliau sydd eu hangen ar wirfoddolwyr cadwraeth i gynnal arolygon am y creaduriaid hyfryd hyn.

Man cwrdd: Gwarchodfa Natur Cors Magwyr, Canolfan Derek Upton, Whitewall, Casnewydd NP26 3DD

Rhaid archebu lle: 01600 740600 info@gwentwildlife.org

Pris: Ewch i’r wefan – rhaid archebu lle

otter prints.jpg
View Event →
May
19
10:00 AM10:00

Taith Feics y Gwastadeddau

Mwynhewch daith ar gefn beic o amgylch Gwastadeddau Gwent a phlwyfi Magwyr ac Y Redig. Darganfyddwch eu hanes, sut hawliwyd y tir o'r môr a sut mae'r system ddraenio yn cael ei chynnal. Dewch â beic, helmed a dillad addas ar gyfer pob math o dywydd!

Man cwrdd: Gwarchodfa Natur Cors Magwyr, Canolfan Derek Upton, Whitewall, Casnewydd NP26 3DD

Rhaid archebu lle:

Pris: Ewch i’r wefan – rhaid archebu lle

CL2I9446.jpg
View Event →
May
28
11:30 AM11:30

BioBlitz ar y Gors!

Digwyddiad i'r teulu. Ochr yn ochr ag arbenigwyr byddwn yn nodi cymaint o rywogaethau o blanhigion, coed, trychfilod, mamaliaid ac adar sydd ar y gors. Gwisgwch lewys hir a throwsus. Fe fydd lluniaeth yn y ganolfan. Parciwch ym mhentref Magwyr os yn bosibl.

Man cwrdd: Gwarchodfa Natur Cors Magwyr

info@gwentwildlife.org

Pris: £2 y plenty – SESIWN ALW-HEIBIO

Magor Marsh pond 2016.jpg
View Event →
Jun
13
10:00 AM10:00

BioBlitz ar y Llyn!

Ymunwch â ni i chwilio am, a chofnodi, bywyd gwyllt Parc Llyn yr Hendre. Bydd naturiaethwyr profiadol ac adnoddau priodol wrth law i'ch helpu chi, ac fe fydd cyfle i chi ddysgu sut i ddefnyddio apps a gwefannau i droi'r hyn rydych yn ei weld i mewn i gofnodion.

Man cwrdd: Parc Gwledig Llyn yr Hendre, Trowbridge CF3 0DX

Pris: AM DDIM - SESIWN ALW-HEIBIOTY7A6410.jpg
View Event →
Jun
20
10:30 AM10:30

Diwrnod hyfforddi Gwylio Gwyllt

Y bedwaredd yn ein cyfres o Ddiwrnodau Hyfforddi Gwylio Gwyllt. Drwy sgyrsiau, teithiau cerdded a sesiynau ymarferol  byddwn yn eich cyflwyno i 12 o rywogaethau targed Gwastadeddau Gwent a sgiliau arolygu sylfaenol.

Man cwrdd: Gwlyptiroedd Casnewydd

Pris: AM DDIM - RHAID ARCHEBU LLEfrog.jpg
View Event →

Apr
5
10:00 AM10:00

Helyg i’ch gardd

Roedd gweu helyg yn sgil traddodiadol ar Wastadeddau Gwent felly beth am ddod draw i Gors Magwyr i greu darnau hyfryd i'ch gardd. Bydd y cwrs hwn hefyd yn cynnwys technegau traddodiadol gwahanol o weu helyg a gwneud basgedi.

Man cwrdd: Gwarchodfa Natur Cors Magwyr, Canolfan Derek Upton, Whitewall, Casnewydd NP26 3DD

Rhaid archebu lle:

Pris:  £25 i aelodau Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent a £30 i bawb arall

Obelisk-plant-support.jpg

View Event →
Mar
28
9:00 AM09:00

Gwylio Adar y Gwanwyn

Ymunwch ag Andy Karran o Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent ar daith gerdded arfordirol o Fagwyr i Allteuryn. Dewch i fwynhau’r golygfeydd, bywyd gwyllt a hanes Gwastadeddau Gwent, ac i wylio adar ar yr aber wrth i'r llanw godi. Awgrymwn i chi wisgo esgidiau cerdded pwrpasol. Bwcio o flaen llaw yn hanfodol.

Man cwrdd: Gwarchodfa Natur Cors Magwyr, Canolfan Derek Upton, Whitewall, Casnewydd NP26 3DD

Pris: £10 i aelodau Ymddireidolaeth Bywyd Gwyllt Gwent ac £15 i bawb arall

IMG_3129.JPG

View Event →
Mar
26
12:30 PM12:30

Nodweddion draenio hanesyddol ar Wastadeddau Gwent

Ymunwch â Richard Bakere o Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent i ddysgu paham nad yw’r  Gwastadeddau o dan ddŵr yn barhaol. Bydd rhan o’r cwrs yn cael ei gynnal y tu fas felly dewch â dillad ac esgidiau addas, gan gynnwys menig ac esgidiau diogelwch os oes rhai yn eich meddiant.

Man cwrdd: Gwarchodfa Natur Cors Magwyr

RHAID ARCHEBU LLEAccess and Bridges Rushwall COMP.jpg
View Event →
Mar
22
7:30 PM19:30

Darganfyddiadau archeolegol yn Llanbedr Gwynllŵg ac Y Redwig

Ymunwch â ni am noson ddiddorol arall yng nghwmni'r Athro Martin Bell o Brifysgol Reading wrth iddo ddangos sut y gall tystiolaeth archeolegol greu darlun  cyfoethog o fywyd pobol yn y gorffennol ac amgylcheddau newidiol ar Wastadeddau Aber yr Hafren. Archebu lle yn hanfodol drwy ein gwefan. Nodwch: Fe fydd hon yn sgwrs debyg i’r un ar 19eg Mawrth

Man cwrdd: Neuadd Bentref Llanbedr Gwynllŵg, Llanbedr Gwynllŵg  CF3 2TR

Pris: AM DDIM – RHAID ARCHEBU LLE

IMG_2833.JPG
View Event →
Mar
19
7:30 PM19:30

Darganfyddiadau archeolegol yn Allteuryn, Trefonnen ac Y Redwig

Ymunwch â ni am noson ddiddorol wrth i'r Athro Martin Bell o Brifysgol Reading ddangos sut y gall tystiolaeth archeolegol greu darlun cyfoethog o fywyd pobol yn y gorffennol ac amgylcheddau newidiol ar Wastadeddau Aber yr Hafren.

Man cwrdd: Neuadd Bentref Trefonnen, Trefonnen, Casnewydd NP18 2DD

Pris: AM DDIM – RHAID ARCHEBU LLE: https://tinyurl.com/y8ex326x

Archeaologists Goldcliff 2016.JPG
View Event →
Mar
19
12:30 PM12:30

Darganfyddwch docbrennau Gwastadeddau Gwent

Mae tocbrennau ('pollards') yn nodwedd hardd hanesyddol o Wastadeddau Gwent. Ymunwch â ni i nodi nodweddion a manteision y coed hynafol hyn a helpiwch ni i'w cofnodi ar Wastadeddau Gwent cyn iddyn nhw ddiflannu am byth.

Man cwrdd: Gwarchodfa Natur Cors Magwyr, Canolfan Derek Upton, Whitewall, Casnewydd NP26 3DD

Pris: Ewch i'r wefan am fanylion

Autumn Pollard 2017 (1).JPG
View Event →
Mar
2
10:00 AM10:00

Sut i greu basged helyg

Roedd gweu helyg yn sgil traddodiadol ar Wastadeddau Gwent felly beth am ddod draw i Gors Magwyr a chreu basged garddio draddodiadol a defnyddiol! Ymunwch â Sarah Hatton o Hatton Willow ar y warchodfa natur boblogaidd hon!

Man cwrdd: Gwarchodfa Natur Cors Magwyr, Canolfan Derek Upton, Whitewall, Casnewydd NP26 3DD

Pris: Ewch i'r wefan am fanylion

Garden Trug.jpg


 

View Event →
Feb
28
10:30 AM10:30

Diwrnod Hyfforddi Gwylio Gwyllt

Yr ail yn ein cyfres o Ddiwrnodau Hyfforddi Gwylio Gwyllt. Drwy sgyrsiau, teithiau cerdded a sesiynau ymarferol  byddwn yn eich cyflwyno i 12 o rywogaethau targed Gwastadeddau Gwent a sgiliau arolygu sylfaenol.

Man cwrdd: The Beacon Centre, Llaneirwg

Pris: AM DDIM – RHAID ARCHEBU LLE

TY7A6410.jpg
View Event →
Feb
21
10:30 AM10:30

Diwrnod Hyfforddi Gwylio Gwyllt

Hoffech chi ddysgu mwy am fywyd gwyllt ein Lefelau Byw? Ymunwch â ni am gyfres o ddigwyddiadau hyfforddi i'ch helpu i fagu hyder, y sgiliau a'r wybodaeth i arolygu a chofnodi bywyd gwyllt. Mae angen archebu lle, nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael.

Man cwrdd: Gwlyptiroedd Casnewydd (£3 tocyn parcio)

Pris: AM DDIM - RHAID ARCHEBU LLE

frog.jpg
View Event →
Nov
25
7:00 PM19:00

Ffrwydro’r Wawr dros y Gwastadeddau

Ydych chi erioed wedi gofyn y cwestiwn, beth sy'n digwydd i'r miloedd o’r drudwennod sy'n clwydo yn y corslwyni yn y Gwlyptiroedd yn dilyn eu murmur dramatig wrth iddi nosi? Wel, dyma eich cyfle i chi ddod o hyd i ateb  - ond mae'n rhaid i chi godi’n gynnar hefyd er mwyn gwylio’r olygfa sydd yr un mor ddramatig wrth i’r drudwennod godi i'r awyr cyn hedfan i ffwrdd am y dydd.


Pris: £8.00 / aelod RSPB £6.40 Archebu yn Hanfodol

Cysylltwch ag archebu:
newport-wetlands@rspb.org.uk
01633 636363

View Event →
Nov
3
11:00 AM11:00

Tachwedd Cawl a Drudwennod: Murmur dros y Gwastadeddau

Mae'r murmur y drudwennod yng Ngwlyptiroedd Casnewydd ger Trefonnen yn un o ryfeddodau'r byd naturiol felly paratowch i gael eich syfrdanu gan yr olygfa anhygoel yma gydag 'Awyr Eang' y Gwastadeddau Gwent yn gefndir arbennig. Bydd cwpan blasus o gawl neu ddiod boeth yn eich cadw'n gynnes wrth i chi gael eich tywys gan ein harbenigwr lleol i wylio cast o filoedd o ddrudwennod yn perfformio wrth iddi nosi!


Pris: £8.00 / aelod RSPB £6.40 yn cynnwys cawl Archebu yn Hanfodol

Cysylltwch ag archebu:
newport-wetlands@rspb.org.uk
01633 636363

View Event →
Oct
28
1:00 PM13:00

Dathlu Perllannau

Dathlu Perllannau Mae Gwastadeddau Gwent wedi cael eu rheoli ers miloedd o flynyddoedd ac, o ganlyniad, mae gennym dreftadaeth naturiol unigryw yn cynnwys hanes perllannau o goed afalau, gerllyg a ffrwythau eraill. Felly dewch draw i ddathlu ein Gwastadeddau Gwent gwych yn y Diwrnod o Hwyl hwn ar Gors Magwyr. Cewch fwynhau rhwydo’r pwll, chwilota am chwilod, teithiau tywys, crefftau am ddim, bywyd gwyllt, arddangosiadau seidr, stondinau treftadaeth a llawer mwy. Diwrnod i’r brenin i’r teulu i gyd!


Pris: Plant £2 Oedolion AM DDIM

Cysylltu ag archebu:
Kathy Barclay
magormarsh@gwentwildlife.org

View Event →
Sep
29
10:00 AM10:00

Datgloi Hanes ac Archeoleg Gwastadeddau Gwent

Bychod Oes y Cerrig, Rhufeiniaid yn codi twrw a mynachod oriog... Darganfod sut y crëwyd Gwastadeddau Gwent, cwrdd â'r bobl a helpodd i lunio'r tirlun unigryw yma, dysgu ambell air o eirfa ‘Levels Lingo’ a mynd i'r afael â rhai o'r arteffactau a dynnwyd o fwd Hafren. Gallwch gwrdd â llawer o'r gwahanol grwpiau hanes a threftadaeth ar draws Gwastadeddau Gwent a dysgu am eu gwaith ymchwil a gwerthfawr, sy'n parhau i gadw hanes lleol yn fyw. Bydd gweithgareddau ar gyfer pob aelod o’r teulu, gydag arddangosiadau, teithiau tywys, sgyrsiau, arddangosfeydd, a gallwch ddarganfod sut i gymryd rhan mewn llawer o'r prosiectau sy'n cael eu cyflwyno gan y rhaglen Lefelau Byw. Mae’r digwyddiad yma yn rhan o fis Drysau Agored CADW.


Pris: AM DDIM - Sylwer fod costau parcio yn y lleoliad yma

Cysylltu ag archebu:
Gavin Jones
Gavin.Jones@rspb.org.uk

View Event →
Aug
21
10:00 AM10:00

Mwdlyd gyda'r Mesolithig: Gweithgareddau hwyliog Oes y Cerrig

Mae Gwastadeddau Gwent yn gartref i arteffactau ac olion traed cynhanesyddol enwog ar ei arfordir, felly dewch draw i Archifau Morgannwg i ddilyn olion traed ein cyndeidiau Mesolithig o Oes y Cerrig yn ystod gwyliau'r haf! Gallwch baentio, castio traciau anifeiliaid presennol a’r rhai sydd wedi diflannu, a beth am greu eich olion mwdlyd eich hun! Byddwn yn defnyddio paent, clai ac ati felly gwisgwch eich hen ddillad. Bydd hefyd gyfle i weld 'Tu Ôl Llenni' y sefydliad cofnodion pwysig hwn.


Pris: Am ddim

Cysylltu ag archebu:
Gavin Jones
Gavin.Jones@rspb.org.uk

View Event →
Aug
7
2:00 PM14:00

Mwdlyd gyda'r Mesolithig: Gweithgareddau hwyliog Oes y Cerrig

  • Canolfan ymwelwyr Gwlyptiroedd Casnewydd (map)
  • Google Calendar ICS

Mae Gwastadeddau Gwent yn gartref i arteffactau ac olion traed cynhanesyddol enwog ar ei arfordir, felly dewch draw i ddilyn olion traed ein cyndeidiau Mesolithig o Oes y Cerrig yn ystod gwyliau'r haf! Gallwch baentio, castio traciau anifeiliaid presennol a’r rhai sydd wedi diflannu, a beth am greu eich olion mwdlyd eich hun! Byddwn yn defnyddio paent, clai ac ati felly gwisgwch eich hen ddillad.


Pris: £4.40 i blant sy’n aelodau o’r RSPB / £5.50 i blant nad ydynt yn aelodau

Cysylltwch ag archebu:
newport-wetlands@rspb.org.uk
01633 636363

View Event →
Aug
7
10:30 AM10:30

Mwdlyd gyda'r Mesolithig: Gweithgareddau hwyliog Oes y Cerrig

  • Canolfan ymwelwyr Gwlyptiroedd Casnewydd (map)
  • Google Calendar ICS

Mae Gwastadeddau Gwent yn gartref i arteffactau ac olion traed cynhanesyddol enwog ar ei arfordir, felly dewch draw i ddilyn olion traed ein cyndeidiau Mesolithig o Oes y Cerrig yn ystod gwyliau'r haf! Gallwch baentio, castio traciau anifeiliaid presennol a’r rhai sydd wedi diflannu, a beth am greu eich olion mwdlyd eich hun! Byddwn yn defnyddio paent, clai ac ati felly gwisgwch eich hen ddillad.


Pris: £4.40 i blant sy’n aelodau o’r RSPB / £5.50 i blant nad ydynt yn aelodau

Cysylltwch ag archebu:
newport-wetlands@rspb.org.uk
01633 636363

View Event →
Jul
24
7:00 PM19:00

Casnewydd Cudd: Y Gwastadeddau a thu hwnt

Ymunwch â'r hanesydd Andrew Hemmings ar y Gwastadeddau yn y neuadd bentref hanesyddol yma sydd wedi ei ddyddio cyn y rhyfel. Bydd Andrew yn ein tywys yn ôl i orffennol Casnewydd, yn mynd o dan wyneb y ddinas i ddatgelu ffeithiau cudd na wyddai’r bobl leol hyd yn oed amdanynt ac yn adrodd straeon am y boneddigion a'r arwyr rhyfel o Wastadeddau Casnewydd a thu hwnt. Bydd ei sgwrs â darluniau yn canolbwyntio ar y penodau yn ei lyfr 'Secret Newport’ sy'n trafod Gwastadeddau Casnewydd ac Arwyr Casnewydd, ac yn addo i fod yn noson addysgiadol a difyr!


Pris: Am ddim

Cysylltu ag archebu:
Gavin Jones
Gavin.Jones@rspb.org.uk

View Event →
Jul
17
7:00 PM19:00

Casnewydd Cudd: Y Gwastadeddau a thu hwnt

Ymunwch â'r hanesydd Andrew Hemmings ar y Gwastadeddau yn y neuadd bentref hanesyddol yma sydd wedi ei ddyddio cyn y rhyfel. Bydd Andrew yn ein tywys yn ôl i orffennol Casnewydd, yn mynd o dan wyneb y ddinas i ddatgelu ffeithiau cudd na wyddai’r bobl leol hyd yn oed amdanynt ac yn adrodd straeon am y boneddigion a'r arwyr rhyfel o Wastadeddau Casnewydd a thu hwnt. Bydd ei sgwrs â darluniau yn canolbwyntio ar y penodau yn ei lyfr 'Secret Newport’ sy'n trafod Gwastadeddau Casnewydd ac Arwyr Casnewydd, ac yn addo i fod yn noson addysgiadol a difyr!


Pris: Am ddim

Cysylltu ag archebu:
Gavin Jones
Gavin.Jones@rspb.org.uk

View Event →
Jul
14
2:00 PM14:00

Dathlu Treftadaeth Naturiol ein Lefelau Byw

Crëwyd Gwastadeddau Gwent gan bobl a'u rheoli am filoedd o flynyddoedd, ac o ganlyniad mae gennym dreftadaeth naturiol unigryw. Felly dewch i ddathlu ein Gwastadeddau Gwent anhygoel ar Ddiwrnod Mawr Hwyl yr Haf yng Nghors Magwyr. Gallwch fwynhau trochi mewn pwll, hela trychfilod, peintio wynebau, teithiau tywys, crefftau am ddim, stondinau bywyd gwyllt a threftadaeth a llawer mwy. Diwrnod allan gwych i’r teulu!


Pris: £2 i oedolion, £ 1 i blant, £5 i deuluoedd.

Cysylltu ag archebu:
Kathy Barclay
magormarsh@gwentwildlife.org

View Event →
Jul
10
7:00 PM19:00

Y Gwastadeddau a thu hwnt

Ymunwch â'r hanesydd Andrew Hemmings yn nhŷ ysgol hanesyddol Trefesgob ar y Gwastadeddau. Bydd Andrew yn ein tywys yn ôl i orffennol Casnewydd, yn mynd o dan wyneb y ddinas i ddatgelu ffeithiau cudd na wyddai’r bobl leol hyd yn oed amdanynt ac yn adrodd straeon am y boneddigion a'r arwyr rhyfel o Wastadeddau Casnewydd a thu hwnt. Bydd ei sgwrs â darluniau yn canolbwyntio ar y penodau yn ei lyfr 'Secret Newport’ sy'n trafod Gwastadeddau Casnewydd ac Arwyr Casnewydd, ac yn addo i fod yn noson addysgiadol a difyr!


Pris: Am Ddim

Cysylltu ag archebu:
Gavin Jones
Gavin.Jones@rspb.org.uk

View Event →
Jun
16
10:00 AM10:00

BioBlitz 30 Diwrnod!

Cyfle i ddysgu am y planhigion a'r anifeiliaid sydd i’w gweld yn yr hyfryd Cors Magwyr a gyda chymorth arbenigwyr, ymunwch â ni i gofnodi’r amrywiaeth eang o blanhigion ac anifeiliaid sydd wedi cartrefu at y warchodfa arbennig yma. Bydd hwyl y prynhawn yn cynnwys gwylio adar, trochi mewn pwll a hela trychfilod a llawer, llawer mwy.


Pris: Plant £2 Oedolion AM DDIM

Cysylltu ag archebu:
Kathy Barclay
magormarsh@gwentwildlife.org

View Event →
Jun
8
10:00 AM10:00

Adnabod Gwenyn: Diwrnod Hyfforddi Canolradd

I'r rhai sy’n meddu mwy na wybodaeth sylfaenol am ein cyfeillion paill - dyma gyfle i ddysgu mwy am adnabod ein gwenyn peillio. Ymddiriedolaeth ar gyfer Cadwraeth Cacwn a Buglife Cymru fydd yn arwain y diwrnod arbennig yma ymysg dolydd hardd Cors Magwyr.


Pris: Am ddim ond ARCHEBU YN HANFODOL

Cysylltu ag archebu:
buzzingwales@bumblebeeconservation.org
info@gwentwildlife.org

View Event →
Jun
7
10:00 AM10:00

Adnabod Gwenyn: Diwrnod Hyfforddi i Ddechreuwyr

Ydych chi eisiau dysgu sut i adnabod gwahanol rywogaethau o wenyn, a chymryd rhan wrth helpu i fonitro'r peillwyr hanfodol yma? Dewch i'n diwrnod Hyfforddi Adnabod Gwenyn i Ddechreuwyr; yn y bore, byddwn yn cyflwyno sgwrs ar ecoleg, cadwraeth ac adnabod, ac yn y prynhawn byddwn yn cerdded drwy'r dolydd blodau, ac yn nodi ac adnabod y gwenyn o gwmpas gwarchodfa Cors Magwyr. Yn benodol, byddwn yn chwilio am rywogaethau prin fel y gardwenynen fain. Ymddiriedolaeth ar gyfer Cadwraeth Cacwn a Buglife Cymru fydd yn arwain.


Pris: Am ddim ond ARCHEBU YN HANFODOL

Cysylltu ag archebu:
buzzingwales@bumblebeeconservation.org
info@gwentwildlife.org

View Event →
May
26
10:00 AM10:00

Ysgrifennu yn y Gwyllt

Diwrnod hwyliog a rhyngweithiol gyda'r awdur llwyddiannus Lucy Christopher, a fydd yn ein cynorthwyo i ddarganfod sut gall ysgrifennu mewn man gwyllt a defnyddio lleoliadau fod yn bwysig ac yn ysbrydoledig ar gyfer ffuglen. Gan ddefnyddio ymarferion ysgrifennu ac archwilio, bydd Lucy yn ein tywys trwy ei dulliau ymchwil a datblygiad ar gyfer ei nofelau. Does dim angen paratoi o flaen llaw ond byddwch yn barod i archwilio, datblygu a mwynhau yn y lleoliad ysbrydoledig ac arbennig yma ar Lefelau Gwent!


Pris: £60 / aelod RSPB £48

Cysylltu ag archebu:
newport-wetlands@rspb.org.uk
01633 636363

View Event →