Oct
30
10:00 am10:00

Hwyl Ymhlith y Coed!

Fe fydd llawer o gemau a gweithgareddau i’ch helpu i ddarganfod mwy am fywyd gwyllt, treftadaeth a hanes y safle hyfryd hwn ar Wastadeddau Gwent!

Mae’n rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn. Cŵn cymorth yn unig os gwelwch yn dda.

Parc Gwledig Llanfihangel Rhosied

AM DDIM - SESIWN ALW-HEIBIO

Rogiet+Country+Park.jpg
View Event →
Oct
26
11:00 am11:00

Bywyd ar y Gwastadeddau ym Magwyr

Rydym wedi cofnodi hanesion llafar hynod o rostiroedd Cil-y-coed a Gwynllŵg. Ymunwch â ni i rannu’r hyn rydym wedi’i ddysgu hyd yn hyn, ochr yn ochr â ffotograffau, arddangosiadau a pherfformiad hefyd! Os hoffech chi gofnodi atgof, stori, neu rannu llun ar gyfer y dyfodol, yna dewch â nhw draw.

Neuadd yr Eglwys, Magwyr AM DDIM

SESIWN ALW-HEIBIO

Carole Newton 2.jpg
View Event →
Oct
12
11:00 am11:00

Bywyd ar y Gwastadeddau yn Nhrefonnen

Rydym wedi cofnodi hanesion llafar hynod o rostiroedd Cil-y-coed a Gwynllŵg. Ymunwch â ni i rannu’r hyn rydym wedi’i ddysgu hyd yn hyn, ochr yn ochr â ffotograffau, arddangosiadau a pherfformiad hefyd! Os hoffech chi gofnodi atgof, stori, neu rannu llun ar gyfer y dyfodol, yna dewch â nhw draw.

Neuadd Bentref Trefonnen

AM DDIM - SESIWN ALW-HEIBIO

Carole Newton 2.jpg
View Event →
Oct
10
to 12 Oct

Ailafael yn y Dirwedd Hanesyddol

Yn dilyn sawl mis o astudio hen lawysgrifau a mapiau, mae gwirfoddolwyr ymchwil hanes Lefelau Byw eisiau rhannu’r hyn maen nhw wedi’i ddarganfod gyda chi!

Yn cael eu hadabod fel RATS, maent yn cynnal cyfres o sgyrsiau byr yn Archifau Morgannwg ar y thema o ‘ailafael yn nhirwedd hanesyddol Gwastadeddau Gwent’.

Archifau Morgannwg, Caerdydd

AM DDIM

View Event →
Oct
8
1:00 pm13:00

Gwneud Pen a Chynffon o Fapiau! (Rhan 1)

Yn ôl ar gais y cyhoedd! Cyflwyniad i fapiau a gwaith map (gan ganolbwyntio ar yr Arolwg Ordnans graddfa 1: 25000).

Nod y cwrs yw annog defnyddio mapiau ar gyfer cerdded yng nghefn gwlad a magu hyder ym mhob agwedd ar ddehongli a defnyddio mapiau. Nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol!

Gwarchodfa Natur Cors Magwyr

AM DDIM - RHAID ARCHEBU LLE

RSPB Cons Team Magor Marsh 2016.jpg
View Event →
Oct
5
3:00 pm15:00

Awyr Eang yng Nghastell Cîl-y-coed!

Mae Cwmni Theatr Tin Shed Co. yn cyflwyno perfformiad awyr agored cymunedol arall yn dathlu Gwastadeddau Gwent, a fydd yn hwyl i’r teulu oll! Byddant yn sicr o greu noson gyffrous a chyfareddol gyda pherfformiadau byw ac wrth adrodd straeon wrth iddi nosi yng Gastell Cîl-y-coed.

Dydd Sadwrn, Hydref 5ed Gweler y wefan am fanylion

Castell a Pharc Gwledig Cîl-y-coed

AM DDIM

RHAID ARCHEBU LLE


View Event →
Sep
28
11:00 am11:00

Rhufeiniaid Rhyfeddol a Mynachod Mwdlyd - Hanes y Gwastadeddau!

Bydd arddangosiadau, actorion a gweithgareddau yn dod â hanes ac archeoleg Gwastadeddau Gwent yn fyw yn y digwyddiad hwn i’r teulu cyfan!

Darganfyddwch ein hynafiaid o Oes y Cerrig, y milwyr Rhufeinig ac arteffactau diddorol ar dir hanesyddol Tŷ Tredegar. O, a bydd ambell i ddeinosor yn galw heibio!

Tŷ Tredegar Gweler y wefan am fanylion

SESIWN ALW-HEIBIO

Joanne Burgess Photography.-5460.jpg


View Event →
Aug
30
7:00 pm19:00

Taith Ystlumod a Gwyfynod

Cyfle arall i gael eich rhyfeddu gan faint o ystlumod sydd i’w gweld gyda’r hwyr yng Ngwlyptiroedd Casnewydd. Byddwn yn dysgu am ystlumod a gwyfynod wrth i ni fwynhau malws melys wedi’u tostio, s’more a siocled poeth o amgylch y tân cyn mynd am dro gyda’n synwyryddion ystlumod

RSPB Gwlyptiroedd Casnewydd

(£3 parcio) Aelodau’r RSPB £4.40 / £5.50 i bawb arall

moth.JPG
View Event →
Aug
29
10:30 am10:30

Darganfod Hanes Lleol - Casnewydd

Digwyddiad angenrheidiol i haneswyr lleol selog! Gweithdy diddorol yn canolbwyntio ar gofnodion Casnewydd a gedwir gan Archifau Gwent.

Fel rhan o’u cyfres ‘Darganfod Hanes Lleol’, bydd cyfle prin i weld a thrin rhai o’r cofnodion, yn ogystal â chyflwyniad i Ystafell Ymchwil yr Archifau…

Archifau Gwent, Glyn Ebwy

£5

RHAID ARCHEBU LLE - 01495 353363 enquiries@gwentarchives.gov.uk. www.gwentarchives.gov.uk


Archive chamber STRONG.JPG
View Event →
Aug
24
7:00 pm19:00

Taith Ystlumod a Gwyfynod

Fe synnwch chi gymaint o ystlumod sydd i’w gweld yma gyda’r hwyr. Byddwn yn dysgu am ystlumod a gwyfynod wrth i ni fwynhau malws melys wedi’u tostio, s’more a siocled poeth o amgylch y tân cyn mynd am dro gyda’n synwyryddion ystlumod. Peidiwch ag anghofio dod â’ch fflach lamp!

RSPB Gwlyptiroedd Casnewydd (£3 parcio) Aelodau’r RSPB £8 / £10 i bawb arall

RHAID ARCHEBU LLE

moth.JPG


View Event →
Aug
22
10:30 am10:30

Golygfeydd o’r Gwastadeddau

Trwy welyau cyrs Gwlyptiroedd Casnewydd, mae ein taith 5 milltir yn cynnwys Goleudy Dwyrain Wysg, Eglwys y Santes Fair yn Nhrefonnen a Dociau Casnewydd cyn i ni ddringo Pont Gludo Casnewydd (os yw’r tywydd yn caniatáu) ar gyfer golygfeydd ysblennydd o’r Wysg, Casnewydd a’r Gwastadeddau.

RSPB Gwlyptiroedd Casnewydd (£3 parcio)

AM DDIM RHAID ARCHEBU LLE

IMG_0644.JPG
View Event →
Aug
20
12:00 pm12:00

Taith Gerdded i’r Teulu i Lyn yr Hendre

Ymunwch â ni am daith gerdded gyda chymunedau Llaneirwg a Trowbridge i ddarganfod treftadaeth a bywyd gwyllt rhyfeddol Gwastadeddau Gwent.

Gweithgareddau ag arddangosfeydd tu fewn o 12 ymlaen

Bydd gweithgareddau a thaith dywysedig 2.2 milltir (2.00yp) o hyd i ddarganfod mwy am y dirwedd unigryw hon. Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.

Hyb Llaneirwg, Caerdydd

AM DDIM

Taith Gerdded i’r Teulu i Lyn yr Hendre20 DYDD MAWRTH AWST

SESIWN ALW-HEIBIO

_MG_4768.JPG
View Event →
Aug
16
10:30 am10:30

Cloddio Cynhanesyddol i Blant Bach!

Ymunwch â’n digwyddiad Cloddio Cynhanesyddol i Blant Bach i ddod o hyd i esgyrn wedi’u claddu yn y tywod a gadael ôl traed yn y mwd, yn union fel plant bach yr Oes Efydd ar Wastadeddau Gwent. Ynghyd â chaneuon a stori bydd y sesiwn hon yn rhyfeddu eich plant bach a’u cadw yn brysur!

Dydd Gwener Awst 16eg 10.30 – 11.45yb, neu 2yp - 3.15yp

RSPB Gwlyptiroedd Casnewydd (£3 parcio) Aelodau’r RSPB £4.40 / £5.50 i bawb arall

RHAID ARCHEBU LLE

Glam Archives 2 crop.jpg
View Event →
Aug
12
to 15 Aug

Cloddio Cynhanesyddol!


Ydych chi’n barod i drochi’ch dwylo a bod yn fforiwr gwyllt o’r gorffennol?

Dysgwch am greaduriaid rhyfeddol cynhanesyddol y Gwastadeddau. Crëwch bentref bychan o gytiau mwd a gadewch olion traed yn y mwd. Crëwch grefftau clai a phaentiadau ogofâu i’ch atgoffa o’ch canfyddiadau diddorol!

12fed - 15fed Awst, dyddiol 10.30yb - 12yp, neu 2yp - 3.30yp

RSPB Gwlyptiroedd Casnewydd (£3 parcio) Aelodau’r RSPB £4.40 / £5.50 i bawb arall

IMG_0176.JPG


View Event →
Aug
3
12:00 pm12:00

Bywyd ar y Gwastadeddau yn Sain Ffraid

Rydym wedi cofnodi hanesion llafar hynod o rostiroedd Cil-y-coed a Gwynllŵg.

Ymunwch â ni i rannu’r hyn rydym wedi’i ddysgu hyd yn hyn, ochr yn ochr â ffotograffau, arddangosiadau a pherfformiad hefyd!

Os hoffech chi gofnodi atgof, stori, neu rannu llun ar gyfer y dyfodol, yna dewch â nhw draw.

Eglwys St. Bridget

AM DDIM

life on poster St Brides.JPG
View Event →
Jun
20
10:30 am10:30

Diwrnod hyfforddi Gwylio Gwyllt

Y bedwaredd yn ein cyfres o Ddiwrnodau Hyfforddi Gwylio Gwyllt. Drwy sgyrsiau, teithiau cerdded a sesiynau ymarferol  byddwn yn eich cyflwyno i 12 o rywogaethau targed Gwastadeddau Gwent a sgiliau arolygu sylfaenol.

Man cwrdd: Gwlyptiroedd Casnewydd

Pris: AM DDIM - RHAID ARCHEBU LLEfrog.jpg
View Event →
Jun
13
10:00 am10:00

BioBlitz ar y Llyn!

Ymunwch â ni i chwilio am, a chofnodi, bywyd gwyllt Parc Llyn yr Hendre. Bydd naturiaethwyr profiadol ac adnoddau priodol wrth law i'ch helpu chi, ac fe fydd cyfle i chi ddysgu sut i ddefnyddio apps a gwefannau i droi'r hyn rydych yn ei weld i mewn i gofnodion.

Man cwrdd: Parc Gwledig Llyn yr Hendre, Trowbridge CF3 0DX

Pris: AM DDIM - SESIWN ALW-HEIBIOTY7A6410.jpg
View Event →
May
28
11:00 am11:00

BioBlitz ar y Gors!

Digwyddiad i'r teulu. Ochr yn ochr ag arbenigwyr byddwn yn nodi cymaint o rywogaethau o blanhigion, coed, trychfilod, mamaliaid ac adar sydd ar y gors. Gwisgwch lewys hir a throwsus. Fe fydd lluniaeth yn y ganolfan. Parciwch ym mhentref Magwyr os yn bosibl.

Man cwrdd: Gwarchodfa Natur Cors Magwyr

info@gwentwildlife.org

Pris: £2 y plenty – SESIWN ALW-HEIBIO

Magor Marsh pond 2016.jpg
View Event →
May
18
10:00 am10:00

Sut i gynnal arolwg am ddyfrgwn

Ymunwch â Lowri Watkins, Swyddog Prosiect Cadwraeth Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent, ar gwrs ymarferol a gynlluniwyd i gynnig y sgiliau sydd eu hangen ar wirfoddolwyr cadwraeth i gynnal arolygon am y creaduriaid hyfryd hyn.

Man cwrdd: Gwarchodfa Natur Cors Magwyr, Canolfan Derek Upton, Whitewall, Casnewydd NP26 3DD

Rhaid archebu lle: 01600 740600 info@gwentwildlife.org

Pris: Ewch i’r wefan – rhaid archebu lle

otter prints.jpg
View Event →