Jun
20
10:30 AM10:30

Diwrnod hyfforddi Gwylio Gwyllt

Y bedwaredd yn ein cyfres o Ddiwrnodau Hyfforddi Gwylio Gwyllt. Drwy sgyrsiau, teithiau cerdded a sesiynau ymarferol  byddwn yn eich cyflwyno i 12 o rywogaethau targed Gwastadeddau Gwent a sgiliau arolygu sylfaenol.

Man cwrdd: Gwlyptiroedd Casnewydd

Pris: AM DDIM - RHAID ARCHEBU LLEfrog.jpg
View Event →

Jun
13
10:00 AM10:00

BioBlitz ar y Llyn!

Ymunwch â ni i chwilio am, a chofnodi, bywyd gwyllt Parc Llyn yr Hendre. Bydd naturiaethwyr profiadol ac adnoddau priodol wrth law i'ch helpu chi, ac fe fydd cyfle i chi ddysgu sut i ddefnyddio apps a gwefannau i droi'r hyn rydych yn ei weld i mewn i gofnodion.

Man cwrdd: Parc Gwledig Llyn yr Hendre, Trowbridge CF3 0DX

Pris: AM DDIM - SESIWN ALW-HEIBIOTY7A6410.jpg
View Event →
May
28
11:00 AM11:00

BioBlitz ar y Gors!

Digwyddiad i'r teulu. Ochr yn ochr ag arbenigwyr byddwn yn nodi cymaint o rywogaethau o blanhigion, coed, trychfilod, mamaliaid ac adar sydd ar y gors. Gwisgwch lewys hir a throwsus. Fe fydd lluniaeth yn y ganolfan. Parciwch ym mhentref Magwyr os yn bosibl.

Man cwrdd: Gwarchodfa Natur Cors Magwyr

info@gwentwildlife.org

Pris: £2 y plenty – SESIWN ALW-HEIBIO

Magor Marsh pond 2016.jpg
View Event →
May
18
10:00 AM10:00

Sut i gynnal arolwg am ddyfrgwn

Ymunwch â Lowri Watkins, Swyddog Prosiect Cadwraeth Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent, ar gwrs ymarferol a gynlluniwyd i gynnig y sgiliau sydd eu hangen ar wirfoddolwyr cadwraeth i gynnal arolygon am y creaduriaid hyfryd hyn.

Man cwrdd: Gwarchodfa Natur Cors Magwyr, Canolfan Derek Upton, Whitewall, Casnewydd NP26 3DD

Rhaid archebu lle: 01600 740600 info@gwentwildlife.org

Pris: Ewch i’r wefan – rhaid archebu lle

otter prints.jpg
View Event →
May
17
11:00 AM11:00

Cwrs Adnabod Gwenyn am ddim

Bydd y gweithdy undydd hwn yn rhoi cyflwyniad ichi I ecoleg a sut i adnabod gwenyn. Bydd y cwrs hwn yn ddefnyddiol i unrhyw un sydd am ddysgu mwy am wenyn a gwella eu sqiliau adnabod.

Dydd gwener, Cors Magwyr, Magwyr

Bwcio yn hanfodol: Ebostiwch sinead.lynch@bumblebeeconservation.org

bumble magor.JPG
View Event →
May
17
10:00 AM10:00

BioBlitz yn y Castell!

Ymunwch â ni i chwilio am, a chofnodi, bywyd gwyllt Castell a Pharc Gwledig Cil-y-coed. Bydd naturiaethwyr profiadol ac adnoddau priodol wrth law i'ch helpu chi, ac fe fydd cyfle i chi ddysgu sut i ddefnyddio apps a gwefannau i droi'r hyn rydych yn ei weld i mewn i gofnodion.

Man cwrdd: Castell Cil-y-coed, Ffordd yr Eglwys, Cil-y-coed, Cas-gwent NP26 4HU

Pris: AM DDIM - SESIWN ALW-HEIBIO

Caldicot Castle crop.jpg
View Event →
May
8
7:00 AM07:00

Taith Gerdded Côr y Bore Bach yng Nghors Magor

Ymunwch â Andy Karran o Ymddiriedolaethau Natur Gwent ar gyfer taith gerdded foreol i wrando ar gôr y bore bach yng ngwarchodfa natur brydferth Cors Magor. Byddwn yn gorffen gyda phaned o de a chacenni cri yn ôl yn y Ganolfan!

Cyfarfod yn: Gwarchodfa Natur Cors Magor, Canolfan Derek Upton, Whitewall, Casnewydd, NP26 3DD

Cost: £8 i’r rhai sydd ddim yn aelodau o Ymddiriedolaethau Natur Gwent, £6 i aelodaudawn at Magor Marsh.jpg
View Event →
Apr
29
12:30 PM12:30

Peidio colli’ch ffordd: Sut i ddarllen map

Ymunwch â Richard Bakere o Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent i ddysgu mwy am sut i wneud y defnydd gorau o fapiau a dysgu sgiliau llywio newydd. Nod y cwrs yw magu hyder pobl yn eu sgiliau llywio a'u hannog i fwynhau llefydd newydd yn yr awyr agored.

Man cwrdd: Gwarchodfa Natur Cors Magwyr, Canolfan Derek Upton, Whitewall, Casnewydd NP26 3DD

Pris: Ewch i’r wefan – rhaid archebu lle

people summer.jpg
View Event →
Apr
25
10:30 AM10:30

Gwastadeddau Gwent o'r awyr

Trwy welyau cyrs Gwlyptiroedd Casnewydd, mae'r daith 5 milltir hon yn mynd heibio i Oleudy Dwyrain yr Wysg, Eglwys y Santes Fair yn Nhrefonnen a Dociau Casnewydd, gan ddod i ben gyda golygfa oddi fri o'r tirlun unigryw hwn o Bont Gludo Casnewydd (os yw'r tywydd yn caniatáu!).

Man cwrdd: Gwlyptiroedd Casnewydd, Heol Orllewqinol yr As, Yr As, Casnewydd NP18 2BZ

Pris: £5.00 – RHAID ARCHEBU LLE

newport transporter.jpg
View Event →
Apr
5
10:00 AM10:00

Helyg i’ch gardd

Roedd gweu helyg yn sgil traddodiadol ar Wastadeddau Gwent felly beth am ddod draw i Gors Magwyr i greu darnau hyfryd i'ch gardd. Bydd y cwrs hwn hefyd yn cynnwys technegau traddodiadol gwahanol o weu helyg a gwneud basgedi.

Man cwrdd: Gwarchodfa Natur Cors Magwyr, Canolfan Derek Upton, Whitewall, Casnewydd NP26 3DD

Rhaid archebu lle:

Pris:  £25 i aelodau Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent a £30 i bawb arall

Obelisk-plant-support.jpg

View Event →
Mar
28
9:00 AM09:00

Gwylio Adar y Gwanwyn

Ymunwch ag Andy Karran o Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent ar daith gerdded arfordirol o Fagwyr i Allteuryn. Dewch i fwynhau’r golygfeydd, bywyd gwyllt a hanes Gwastadeddau Gwent, ac i wylio adar ar yr aber wrth i'r llanw godi. Awgrymwn i chi wisgo esgidiau cerdded pwrpasol. Bwcio o flaen llaw yn hanfodol.

Man cwrdd: Gwarchodfa Natur Cors Magwyr, Canolfan Derek Upton, Whitewall, Casnewydd NP26 3DD

Pris: £10 i aelodau Ymddireidolaeth Bywyd Gwyllt Gwent ac £15 i bawb arall

IMG_3129.JPG

View Event →
Mar
26
12:30 PM12:30

Nodweddion draenio hanesyddol ar Wastadeddau Gwent

Ymunwch â Richard Bakere o Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent i ddysgu paham nad yw’r  Gwastadeddau o dan ddŵr yn barhaol. Bydd rhan o’r cwrs yn cael ei gynnal y tu fas felly dewch â dillad ac esgidiau addas, gan gynnwys menig ac esgidiau diogelwch os oes rhai yn eich meddiant.

Man cwrdd: Gwarchodfa Natur Cors Magwyr

RHAID ARCHEBU LLEAccess and Bridges Rushwall COMP.jpg
View Event →
Mar
22
7:30 PM19:30

Darganfyddiadau archeolegol yn Llanbedr Gwynllŵg ac Y Redwig

Ymunwch â ni am noson ddiddorol arall yng nghwmni'r Athro Martin Bell o Brifysgol Reading wrth iddo ddangos sut y gall tystiolaeth archeolegol greu darlun  cyfoethog o fywyd pobol yn y gorffennol ac amgylcheddau newidiol ar Wastadeddau Aber yr Hafren. Archebu lle yn hanfodol drwy ein gwefan. Nodwch: Fe fydd hon yn sgwrs debyg i’r un ar 19eg Mawrth

Man cwrdd: Neuadd Bentref Llanbedr Gwynllŵg, Llanbedr Gwynllŵg  CF3 2TR

Pris: AM DDIM – RHAID ARCHEBU LLE

IMG_2833.JPG
View Event →
Mar
19
7:30 PM19:30

Darganfyddiadau archeolegol yn Allteuryn, Trefonnen ac Y Redwig

Ymunwch â ni am noson ddiddorol wrth i'r Athro Martin Bell o Brifysgol Reading ddangos sut y gall tystiolaeth archeolegol greu darlun cyfoethog o fywyd pobol yn y gorffennol ac amgylcheddau newidiol ar Wastadeddau Aber yr Hafren.

Man cwrdd: Neuadd Bentref Trefonnen, Trefonnen, Casnewydd NP18 2DD

Pris: AM DDIM – RHAID ARCHEBU LLE: https://tinyurl.com/y8ex326x

Archeaologists Goldcliff 2016.JPG
View Event →
Mar
19
12:30 PM12:30

Darganfyddwch docbrennau Gwastadeddau Gwent

Mae tocbrennau ('pollards') yn nodwedd hardd hanesyddol o Wastadeddau Gwent. Ymunwch â ni i nodi nodweddion a manteision y coed hynafol hyn a helpiwch ni i'w cofnodi ar Wastadeddau Gwent cyn iddyn nhw ddiflannu am byth.

Man cwrdd: Gwarchodfa Natur Cors Magwyr, Canolfan Derek Upton, Whitewall, Casnewydd NP26 3DD

Pris: Ewch i'r wefan am fanylion

Autumn Pollard 2017 (1).JPG
View Event →
Mar
2
10:00 AM10:00

Sut i greu basged helyg

Roedd gweu helyg yn sgil traddodiadol ar Wastadeddau Gwent felly beth am ddod draw i Gors Magwyr a chreu basged garddio draddodiadol a defnyddiol! Ymunwch â Sarah Hatton o Hatton Willow ar y warchodfa natur boblogaidd hon!

Man cwrdd: Gwarchodfa Natur Cors Magwyr, Canolfan Derek Upton, Whitewall, Casnewydd NP26 3DD

Pris: Ewch i'r wefan am fanylion

Garden Trug.jpg


 

View Event →
Feb
28
10:30 AM10:30

Diwrnod Hyfforddi Gwylio Gwyllt

Yr ail yn ein cyfres o Ddiwrnodau Hyfforddi Gwylio Gwyllt. Drwy sgyrsiau, teithiau cerdded a sesiynau ymarferol  byddwn yn eich cyflwyno i 12 o rywogaethau targed Gwastadeddau Gwent a sgiliau arolygu sylfaenol.

Man cwrdd: The Beacon Centre, Llaneirwg

Pris: AM DDIM – RHAID ARCHEBU LLE

TY7A6410.jpg
View Event →
Feb
21
10:30 AM10:30

Diwrnod Hyfforddi Gwylio Gwyllt

Hoffech chi ddysgu mwy am fywyd gwyllt ein Lefelau Byw? Ymunwch â ni am gyfres o ddigwyddiadau hyfforddi i'ch helpu i fagu hyder, y sgiliau a'r wybodaeth i arolygu a chofnodi bywyd gwyllt. Mae angen archebu lle, nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael.

Man cwrdd: Gwlyptiroedd Casnewydd (£3 tocyn parcio)

Pris: AM DDIM - RHAID ARCHEBU LLE

frog.jpg
View Event →
Nov
25
7:00 PM19:00

Ffrwydro’r Wawr dros y Gwastadeddau

Ydych chi erioed wedi gofyn y cwestiwn, beth sy'n digwydd i'r miloedd o’r drudwennod sy'n clwydo yn y corslwyni yn y Gwlyptiroedd yn dilyn eu murmur dramatig wrth iddi nosi? Wel, dyma eich cyfle i chi ddod o hyd i ateb  - ond mae'n rhaid i chi godi’n gynnar hefyd er mwyn gwylio’r olygfa sydd yr un mor ddramatig wrth i’r drudwennod godi i'r awyr cyn hedfan i ffwrdd am y dydd.


Pris: £8.00 / aelod RSPB £6.40 Archebu yn Hanfodol

Cysylltwch ag archebu:
newport-wetlands@rspb.org.uk
01633 636363

View Event →
Nov
3
11:00 AM11:00

Tachwedd Cawl a Drudwennod: Murmur dros y Gwastadeddau

Mae'r murmur y drudwennod yng Ngwlyptiroedd Casnewydd ger Trefonnen yn un o ryfeddodau'r byd naturiol felly paratowch i gael eich syfrdanu gan yr olygfa anhygoel yma gydag 'Awyr Eang' y Gwastadeddau Gwent yn gefndir arbennig. Bydd cwpan blasus o gawl neu ddiod boeth yn eich cadw'n gynnes wrth i chi gael eich tywys gan ein harbenigwr lleol i wylio cast o filoedd o ddrudwennod yn perfformio wrth iddi nosi!


Pris: £8.00 / aelod RSPB £6.40 yn cynnwys cawl Archebu yn Hanfodol

Cysylltwch ag archebu:
newport-wetlands@rspb.org.uk
01633 636363

View Event →