Safleoedd Bywyd Gwyllt Lleol

Nod y prosiect LLS-1 Safleoedd Bywyd Gwyllt Lleol yw sicrhau bod tir o ansawdd cynefinol penodol wedi'i ddynodi o dan y rhwydwaith lleoliadau anstatudol (Safleoedd Bywyd Gwyllt Lleol). Gallai'r tir fod yn berllan arbennig, yn ddôl neu gallai gynnwys coed helyg hynafol. Mae yna lawer o botensial i ychwanegu safleoedd newydd a fydd yn helpu i sicrhau bod y cynllunwyr lleol yn cydnabod pwysigrwydd Gwastadeddau Gwent, gan helpu i leihau datblygiadau amhriodol.

Local Wildlife Sites Project Page.jpg

Trwy ddynodiad SBGL, bydd tirfeddianwyr yn cael y cyfle i ddysgu mwy am sut i reoli treftadaeth naturiol Gwastadeddau Gwent a byddant yn cael eu gwahodd i ymuno â rhwydwaith sy'n cael eu gwahodd i Ddiwrnodau Tirfeddiannaeth flynyddol sy’n cael eu cynnal gan SBGL. Bydd cyfleoedd hefyd i wirfoddolwyr gymryd rhan mewn arolygon ecolegol, felly os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan neu am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Gemma!


Arweinydd Prosiect
Ymddiriedolaeth Natur Gwent

Amserlen y Prosiect
Mehefin 2018 – Mawrth 2021

Cyfeirnod Lefelau Byw
LLS-1

Cyswllt
Gemma Bode
E-bost