Calendr Digwyddiadau Tymhorol y Gwastadeddau

Festival Project Page.jpg

Mae Calendr Digwyddiadau’r Gwastadeddau LLDM-5 yn dod â nifer o ddigwyddiadau presennol a newydd ynghyd i gyd-ddathlu treftadaeth naturiol a diwylliannol gyffrous y Gwastadeddau. Mae’r digwyddiadau'n seiliedig ar berfformiadau tymhorol naturiol, megis mudo adar y gaeaf, llanwau’r gwanwyn, afalau cynhaeaf yn y perllannau a blodeuo yn ystod yr haf yn ogystal â digwyddiadau diwylliannol presennol a newydd. Bydd digwyddiadau yn cael eu cynnal trwy gydol pob blwyddyn ac mewn gwahanol leoliadau ar draws y Gwastadeddau. Cadwch olwg ar ein calendr digwyddiadau i gael y wybodaeth ddiweddaraf a’r dyddiadau pwysig ar gyfer eich dyddiaduron. Os hoffech wirfoddoli drwy helpu gydag unrhyw un o'n digwyddiadau, neu am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Gavin. Mae mwy o gyfleoedd gwirfoddoli i’w gweld yma.


Arweinydd y Prosiect
Swyddog Ymgysylltu â Chymuned Lefelau Byw

Amserlen y Prosiect
Mawrth 2018 – Mawrth 2021

Cyfeirnod Lefelau Byw
LLDM-5

Cyswllt
Gavin Jones
Swyddog Ymgysylltu â Chymuned Lefelau Byw
E-bost