Lefelau Gwahanol

Mae prosiect LLDM-4 Lefelau Gwahanol yn gyfle cyffrous i archwilio'r Gwastadeddau o amryw o onglau newydd a diddorol! Yn aml dywedir mai drwy ficrosgop neu o hofrennydd y gwelir y Gwastadeddau ar eu gorau, a bydd y prosiect hwn yn profi'r theori trwy greu cyfres o ddarnau o waith treigl amser, drôn, tanddwr a lluniau llonydd sy'n dal cymeriad y tirlun. Yn ogystal, bydd y prosiect yn gweithio gydag eglwysi lleol i agor eu tyrau ar gyfer digwyddiadau arbennig gan mai yma y gwelir rhai o'r golygfeydd gorau ar y Gwastadeddau! Rydym yn croesawu cyflwyniadau gan ffotograffwyr ac artistiaid brwd ac os hoffech gymryd rhan, cysylltwch â Chris a Gavin!

Different Levels Project Page.jpg
 

Arweinydd y Prosiect
Swyddog Mynediad a Dehongli Lefelau Byw

Amserlen y Prosiect
Gorffennaf 2018 – Rhagfyr 2020

Cyfeirnod Lefelau Byw
LLDM-4

Cyswllt
Chris Harris
Swyddog Mynediad a Gwastadeddau Lefelau Byw
E-bost

Gavin Jones
Swyddog Ymgysyltu ar Gymuned/
E-bost