Marchnata Cyrchfan

Destination marketing project page.JPG

Nod prosiect LLDM-10 Marchnata Cyrchfan yw codi ymwybyddiaeth, ymweliadau a theyrngarwch i ardal Gwastadeddau Gwent trwy adnabod, ennyn diddordeb a denu ystod eang o gynulleidfaoedd i'r Gwastadeddau, cefnogi busnesau lleol a'r economi trwy gynyddu nifer a gwariant yr ymwelwyr yn yr ardal. Bydd y prosiect yn datblygu pecynnau cymorth i'w defnyddio gan fusnesau i hyrwyddo eu gweithgareddau yn unol â safle brand Cyrchfan ehangach ar gyfer yr ardal. Os ydych chi'n fusnes lleol a hoffech ragor o wybodaeth am sut i farchnata eich cynnig o fewn Cyrchfan ehangach gyda’n cymorth ni, cysylltwch â Lynne a Matthew i dderbyn y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf fel mae’r prosiect yn datblygu!


Arweinydd y Prosiect
Cyngor Sir Fynwy a Chyngor Dinas Casnewydd

Amserlen y Prosiect
Medi 2018 – Ebrill 2021

Cyfeirnod Lefelau Byw
LLDM-10

Cyswllt
Lynne Richards
Cyngor Dinas Casnewydd
E-bost

Matthew Lewis
Cyngor Sir Fynwy
E-bost