Llyfrgell Dogfennau

Porwch y llyfrgell yma ar gyfer dogfennau cefndir strategaeth, astudiaethau ac ymchwil a gynhaliwyd fel rhan o Gyfnod Datblygu dwy flynedd yn arwain at y Rhaglen Lefelau Byw orffenedig. Roedd yr ymchwil a wnaed trwy'r astudiaethau yn gymorth i wella ein dealltwriaeth o dirlun a threftadaeth Gwastadeddau Gwent ac i lywio datblygiadau prosiectau penodol.

Mae’n flin gennym fod y dogfennau hyn ar gael yn Saesneg yn unig. Mae crynodeb Cymraeg o'r Cynllun Gweithredu Cadwraeth Tirwedd ar gael yma.


Cynllun Gweithredu Cadwraeth Tirwedd