Eich data personol

Bydd eich data personol yn cael eu cadw gan o leiaf un o'r partneriaid isod yn unol â'u polisïau preifatrwydd. Os hoffech wybod mwy am sut mae'r partneriaid hyn yn defnyddio data personol, eich hawliau diogelu data a sut i arfer eich hawliau, edrychwch ar eu polisïau preifatrwydd y gellir eu canfod ar eu gwefan swyddogol.

Bydd eich data personol yn cael eu cadw gan bartner penodol naill ai os ydych chi'n ymwneud yn uniongyrchol â nhw (e.e. eich bod yn wirfoddolwr) neu os ydych chi'n ymwneud â phroject y mae'r partner hwnnw yn arwain arno. Weithiau bydd angen rhannu eich gwybodaeth gyda phartner arall, ond ni fyddwn yn gwneud hynny heb eich caniatâd. Mewn achlysuron prin, efallai y bydd angen rhannu eich data personol gyda'r rhai sy'n gweithio i ni, er enghraifft, os yw rhywun yn cynnal digwyddiad ar ein rhan.

Fe allwch chi glywed gan dîm y Lefelau Byw a / neu ein partneriaid am y gwaith yr ydym yn ei wneud, neu am ddigwyddiadau a chyfleoedd sydd ar y gorwel y credwn y bydd o ddiddordeb i chi. Byddwch, wrth gwrs, yn gallu datdanysgrifio os nad oes gennych ddiddordeb yn y rhain.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â info@livinglevels.org.uk 

http://privacy.cardiffcouncilwebteam.co.uk/Preifatrwydd.php?site=cst&lang=cymraeg

Cwcis

Bydd ymwelwyr i'r wefan hon yn cael eu heffeithio gan y cwcis yr ydym yn eu defnyddio i wella eich profiad ac i helpu'r wefan i redeg yn effeithiol. Am ragor o wybodaeth am y mathau o gwcis a ddefnyddiwn a sut maent yn gweithio, gweler: https://support.squarespace.com/hc/en-us/articles/360001264507-About-the-cookies-Squarespace-uses